Onderwijs op de Wissel

Profiel

De Wissel is een openbare basisschool voor kinderen, die wonen op het asielzoekerscentrum.     

Eén van onze basisprincipes is, dat we iedere cultuur en godsdienst en afkomst respecteren.

We vinden het belangrijk dat de leerlingen respectvol met elkaar en met de leerkrachten omgaan. Hiervoor maken we afspraken met de leerlingen.
 

Onze basisafspraken zijn:

- We gaan netjes om met schoolspullen

- Rust op de gang

- Samen delen samen spelen

- iedereen is gelijk

- Los het op met praten

Deze afspraken herhalen we dagelijks.

 

Ons onderwijs

Wanneer een kind op onze school wordt toegelaten, ligt de eerste maanden de nadruk op het leren van de Nederlandse taal en op het kennis maken met de Nederlandse samenleving. De school gebruikt hiervoor de methode Mondeling Nederlands Nieuw. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor leerlingen, die in korte tijd zo snel mogelijk Nederlands moeten leren.

Afhankelijk van het beheersen van het Nederlands, worden alle vakken aangeboden, die op Nederlandse scholen verplicht zijn: rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie.

In de kleutergroep wordt gebruik gemaakt van Ik en Ko als leidraad bij het werken met thema’s. In deze groep wordt met projecten gewerkt.

Het duurt gemiddeld een jaar om de leerlingen op het niveau te krijgen, waarmee ze kunnen instromen in het reguliere onderwijs.

Het onderwijs op "De Wissel" is voor iedereen gratis. De ouders hoeven dus niets te betalen voor boeken, pennen en schriften. De Wissel is alleen toegankelijk voor kinderen van 4 tot 13 jaar die op het AZC De Vluchthoef verblijven. Uitgangspunt van de school is dat we ieders geloofsovertuiging en cultuur respecteren.